Lesreglement Tennismeetings per 1 mei 2020

1. Algemeen

Dit reglement is onderdeel van de regels van het Tennismeetings, Kloosterstraat 113, 6369 AE SIMPELVELD. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Wim Bisschoff, telefoonnummer 06-23656709 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De tennislessen worden gegeven door gediplomeerde tennisleraren (CIOS of KNLTB), dan wel hiervoor in opleiding zijn (licentie S), Tijdens de lessen kan er een assistent trainer aanwezig zijn, die uitsluitend ondersteunend werkzaam is (denk hierbij aan aanspelen of sparren) Voor het leesgemak wordt verder in dit reglement de afkorting TM gebruikt voor Tennismeetings.

2. Opgave voor de lessen

Aanmelden voor de tennislessen binnen uw vereniging kan uitsluitend rechtstreeks bij TM. U kunt alleen tennisles via TM krijgen als u ook lid bent van de vereniging (uitgezonderd introductie aanbiedingen). Aanmelden voor de tennislessen kan bijvoorbeeld door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier (zijn bij de vereniging verkrijgbaar), voor (nog) niet leden dient ook een aanmeldingsformulier voor de vereniging te worden ingevuld. De genoemde formulieren kunt u bij de tennisleraar van TM inleveren, deze zorgt voor verdere verwerking. Ook kunt u zich rechtstreeks tot de trainer wenden voor de aanmelding. Ook een mondelinge aanmelding die in wederzijdse overeenstemming is gedaan geldt als aanmelding.

3. Het lesgeld

Het te betalen lesgeld is van tevoren bepaald, en dient voor aanvang van de 1e tennisles te zijn voldaan. Na inschrijving is restitutie van het lesgeld niet meer mogelijk. Indien u een factuur wenst te ontvangen dient u dit aan ons kenbaar te maken. Standaard sturen wij geen facturen! Het lesgeld kan niet contant worden voldaan!

Voor de nadere betalingsvoorwaardes verwijzen wij naar de voorwaarden op de achterzijde van onze nota’s (op aanvraag verkrijgbaar).

4. Beëindiging na inschrijving & tussentijdse beëindiging

Heeft u toch besloten om na het inschrijven en voor start van de lessen te stoppen kan dit alleen schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Bij tussentijds beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd. Indien door overheidswege lessen worden verboden of er andere beperkende maatregelen worden opgelegd, is TM niet verplicht restitutie/compensatie te geven voor de hierbij getroffen uitgevallen lessen.

5. Trainingen & lesperiodes

In de zomerperiode worden er minimaal 15 lessen gegeven binnen de periode april/oktober. In de winterperiode worden er eveneens minimaal 15 lessen gegeven in de periode oktober/april. Hier kan van worden afgeweken in onderling overleg. Tijdens schoolvakanties worden er in principe geen lessen gegeven tenzij in overleg anders is bepaald.

Voor aanvang van de eerste les ontvangt u per WhatsApp een planning met les data. Alle communicatie rondom de lessen vindt plaats via een groeps-WhatsApp. De tijdseenheid van een les bedraagt 50 minuten. De tennisleraar heeft recht op minimaal 10 minuten pauze tussen de lessen.

6. Groepsgrootte

TM streeft naar een groepsgrootte van 4 personen per uur. Bij meer of minder deelname worden de kosten verrekend op basis van het daadwerkelijk aantal personen. Uiteraard is het nemen van privéles mogelijk. Dit altijd na afstemming met de trainer.

7. Uitval lessen

Niet verschijnen op een les is voor rekening van de deelnemer. De leraar zal bij uitval de deelnemers informeren. Raadpleeg altijd uw groeps-WhatsApp! Deelnemers van de trainingen zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens. Uitval door de leraar wordt altijd door TM ingehaald. Indien een les is begonnen en er minimaal 30 minuten les is gegeven dan geldt de les als gegeven als deze bijvoorbeeld door (weers-)omstandigheden moet worden afgebroken. Gemiste lessen worden nooit financieel schadeloos gesteld. Indien door (weers-)omstandigheden trainen op buitenbanen niet mogelijk is, kan er in onderling overleg worden besloten uit te wijken naar een tennishal. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

8. Locatie van de lessen

TM verzorgt de tennislessen bij LTC Gulpen, Rijksweg 16, 6271 AK, Gulpen en TV Simpelveld, Sportlaan 3, 6369 VC, Simpelveld. In de winterperiode streven wij ernaar alle lessen te verzorgen in Tennishal Simpelveld, Sportlaan 3, 6369 VC, Simpelveld. Bij over inschrijving kan er worden uitgeweken naar een andere tennishal.

9. Opgedane schade

TM is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of anders opgedane schade van de cursist, die voor, tijdens of na de tennisles is opgelopen. De trainers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor deze vormen van schade en kunnen ook hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. De cursist is dus zelf aansprakelijk voor fysieke, materiële of andere opgedane schade en is dus zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

10. Akkoordverklaring

Indien de deelnemer is ingeschreven en is ingedeeld voor trainingen verklaart hij/zij (c.q., de wettelijke vertegenwoordiger) zich akkoord met dit lesreglement.

Over eventueel niet in dit reglement vastgelegde zaken zal door TM worden beslist