Beste tennisvrienden,

Het lijkt erop dat de Corona-maatregelen ons eindelijk weer uitzicht geven op een normaal verenigingsleven.

De kantine kan dan weer volledig open, zodat we een welverdiend drankje kunnen nuttigen na een slopende tennispartij.

We willen graag de geplande toernooien gaan oppakken. We hebben jullie hierover reeds eerder bericht, maar voor alle zekerheid onderstaand de toernooikalender 2021.

Weet dat de details van de individuele toernooien nog uitgewerkt moeten worden.

Toernooikalender LTC Gulpen

4 juli: Openingstoernooi (organisatie Technische Commissie LTC Gulpen zijnde Sigrid Corneillie + Audrey Ploemen)

9 juli Gezelligheidstoernooi (organisatie Marion Vliegen)

18 juli Jeugdtoernooi ( organisatie Sigrid en ? + ouders)

29 augustus Gemeentetoernooi (organisatie Ben van den Bisen + Frans Crijns)

6 t/m  19 september Clubkampioenschappen (organisatie Technische Commissie)

20 oktober Slottoernooi (organisatie Rene van den Bosch + Sigrid Corneille)

Wij hopen natuurlijk dat jullie zullen deelnemen aan deze toernooien, dan kan het alleen maar gezelliger worden. Nadere informatie over de details van de toernooien volgt nog.

Bestuur LTC Gulpen.

Afgelopen Hemelvaartsdag, 13 mei, bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat onze trainer, Wim Bisschoff, is komen te overlijden.

Reeds een week eerder had hij ons laten weten dat zijn laatste dagen waren ingegaan.

We hebben hem gelukkig toen nog kunnen laten weten dat hij veel betekend heeft voor onze club, alsook voor het tennis in het Heuvelland.

Hij heeft tenslotte vele jaren de tennislessen bij ons en bij andere verenigingen in het Heuvelland, op een fijne wijze, verzorgd.

Daarnaast viel hij geregeld en graag in bij competitieploegen van onze vereniging.

Uit dit gegeven, alsook uit het feit dat hij na de training altijd graag met zijn leerlingen bleef nakeuvelen, blijkt dat hij graag bij onze club was.

Wij zullen ons Wim blijven herinneren.

 

Ben van der Bisen,

voorzitter LTC Gulpen

Ledenvergadering

Natuurlijk wil iedereen elkaar bij het begin van het tennisseizoen in levenden lijve zien en mooie tennisplannen maken voor de komende zomer, maar corona is nog steeds onder ons en daarom werd de algemene ledenvergadering online gehouden. Deze nieuwe vorm van vergaderen had zijn eigen dynamiek en kende een hoge opkomst. ( 1 persoon méér dan vorig jaar!)

Wat zijn de highlights?

We mogen weer tennissen!

Vanaf 16 maart mogen jong en oud weer in de buitenlucht tennissen. Daarom worden de banen voor die datum al in gereedheid gebracht, zodat iedereen terecht kan. Daarmee zijn we weken eerder open dan andere jaren. LTC Gulpen biedt met het openstellen van het tennispark voor de leden en (betalende) niet-leden alle mogelijkheid om gezond en safe te sporten in de buitenlucht.

Ook de tennistrainingen voor jong en oud worden weer opgestart.

Wat de competities betreft, moeten we nog even geduld hebben.

In samenwerking met de tennisclubs uit Mechelen en Wijlre wordt gewerkt aan plannen voor de jeugd. Bijvoorbeeld wordt gedacht aan een pizzatoernooi en wedstrijdjes.

Andere voornemens zijn om via een gezamenlijke PR-campagne mensen te stimuleren om te gaan tennissen. Tennis buiten kan voor velen een gezond en veilig alternatief zijn voor het binnen sporten. Via onze website willen we dat proces ondersteunen.

Ons park wordt tiptop onderhouden.

In 2019 en 2020 is een groot aantal verbeteringen aangebracht aan ons park, aan de kantine en aan de banen, die heel goed zijn uitgepakt. Daar kunnen we nu de vruchten van plukken als we geleidelijk aan meer mogen als de coronamaatregelen worden afgebouwd. Onze kantine en terras zien er piekfijn uit. Met dank aan de leden van de betreffende commissies en natuurlijk onze vrijwilligers in vaste dienst die met hoge inzet banen, kantine en park tiptop op orde houden. Hulde!

Visieplan wordt vanaf dit jaar opgepakt.

De uitrol van het visieplan, dat begin 2020 werd vastgesteld, werd door de Corona natuurlijk verstoord. Maar zodra we weer meer fysiek bij elkaar mogen komen, gaat het bestuur samen met de leden dit plan weer oppakken. In dat kader zoeken we de samenwerking met de leden om de diverse commissies te versterken. Denk aan ledenwerving, sponsoring en jeugd. Ondertussen worden wel op basis van de aanbevelingen uit het visieplan de samenwerkingsbanden met andere tennisclubs uit de gemeente Gulpen-Wittem opgepakt.

Financieel

Vanwege de corona verliepen de inkomsten en uitgaven in 2020 natuurlijk heel anders dan normaal. Met behulp van de tegemoetkoming van het Rijk vanwege de corona konden we dit jaar financieel toch boven water blijven. De rekening 2020 als de begroting 2021 werden door de ledenvergadering vastgesteld.

Als we kijken hoe iedereen financieel offers moet brengen in deze moeilijke tijden, dan vonden we het gepast om de contributie dit jaar niet te verhogen. De ledenvergadering stemde daarmee unaniem in.

Beste leden,

De overheid en KNLTB hebben ons toestemming gegeven om het dubbelspel (met inachtneming van de 1,5m-regel) weer toe te staan.

Zodoende worden de regels (deels) aangepast:

Het park is afgesloten en is enkel toegankelijk met een pasje.

Controleer, bij het als laatste verlaten van het terrein, dat de poort in het slot gevallen is!

De kantine en het terras blijven gesloten.

Spelen is alleen toegestaan na reservering op de KNLTB-app.

Als je gaat tennissen, moet je eerst een baan reserveren op de speciale KNLTB-app (enkel voor leden). Hierdoor is voor iedereen duidelijk of er banen vrij zijn en wordt de toeloop gereguleerd.

Je krijgt via de mail een bevestiging; deze mail is tevens het bewijs van reservering bij een eventuele controle door handhaving. Na afloop krijg je een melding dat je ter plekke niet bevestigd hebt;

deze melding kun je (vooralsnog) negeren.

Aankomst/vertrek.

Je dient maximaal 10 minuten vóór aanvang naar het park te gaan en direct na afloop het park te verlaten.

Speelduur.

Je kunt voor het enkelspel maximaal een half uur een baan reserveren en voor het dubbelspel een uur.

Houd je aan de gereserveerde speeltijd; is er geen reservering op ‘jouw’ baan voor het komende halve/hele uur, reserveer dat dan via de app en speel door.

Looproutes

Op het terrein zijn (de normale) looproutes aangegeven. Volg deze looproutes en houd afstand van elkaar. Neem alle spullen mee de baan op, zodat je niet ‘tegen het verkeer inloopt’.

Hygiëne-maatregelen (naast de algemeen geldende).

 • Reinig je handen vóór het betreden van de baan met het desinfecterende middel dat klaarstaat.
 • Het scorebord en het afhangbord mogen niet gebruikt worden.
 • Bij het verlaten van de baan, reinig je weer je handen met het desinfecterende middel.
 • Ga vooraf thuis naar het toilet, zodat je geen gebruik hoeft te maken van het toilet in ons clubgebouw (is mogelijk in uiterste nood).

Jeugd.

Jeugdspelers (tot 18 jaar) mogen alleen spelen onder toezicht van de trainer of een toezichthouder (herkenbaar aan geel hesje).

BELANGRIJK:

Verlaat het terrein direct na het spelen of na de training en blijf niet hangen voor een gezellig praatje!

Weet dat je onze vereniging schade kunt berokkenen als je je niet aan de regels houdt; wij kunnen een boete krijgen als leden zich niet aan de richtlijnen houden.

Corona-aanspreekpunt LTC Gulpen

Truus Crijns  0633767292

Mocht het nodig zijn, kun je haar altijd bellen.

Bestuur LTC Gulpen

Beste leden LTC Gulpen,

De afgelopen week is het tennispark, onder voorwaarden, weer geopend.

Als bestuur hebben wij, vanwege de strenge regelgeving, als toezichthouder gefungeerd; dit was een tijdelijke maatregel.

Inmiddels hebben we een betere oplossing gevonden: we hebben via onze KNLTB-club-app een afhangbord geactiveerd, waarmee je digitaal een baan moet reserveren.

De voordelen zijn dat de toestroom gereguleerd wordt en dat jullie de gehele week, nog steeds onder voorwaarden, gebruik kunnen maken van de banen.

Wij moeten er wel op kunnen vertrouwen dat jullie je aan de regels houden. Weet dat de Gemeente kan handhaven en eventueel boetes kan uitdelen als men zich niet aan de regels houdt.

Werkwijze:

Je activeert de KNLTB-app op je telefoon. Na vermelding van jouw bondsnummer (staat op de KNLTB-pas), doorloop je de aanmeldingsprocedure.

Als je deze app geactiveerd hebt, kun je onder ‘spelen’ op de app een baan reserveren. Weet dat je alleen het enkelspel mag spelen! Er zijn meestal 4 banen beschikbaar; baan 3 is op maandag, woensdag en donderdag op bepaalde uren gereserveerd voor de trainingen. Die staan al in de app.

Op het moment dat je gereserveerd hebt, krijgen jij en jouw tennispartner via de mail een bevestiging toegezonden.

Je kunt een baan voor een half uur reserveren. Zijn er geen wachtenden, dan kun je doorspelen. Zijn er wel wachtenden, ga dan van de baan af en reserveer evt. voor een volgend tijdstip opnieuw een baan via de app.

Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. Ga er dus niet op goed geluk heen.

Kom kort voor aanvang van het speelmoment naar het park, zodat er zo weinig mogelijk mensen aanwezig zijn en vertrek daarna onmiddellijk.

Regels:

 • Je mag alleen spelen als je via de app de baan gereserveerd hebt.
 • Alleen het enkelspel is toegestaan (behalve voor mensen uit hetzelfde huishouden).

Om de 1,5m- afstand te waarborgen kan er dus niet gedubbeld worden (het lijkt erop dat dit vanaf 1 juni wel weer mag). 

 • Houd je aan de gereserveerde speeltijd. 

Zijn er geen wachtenden, dan reserveer je in de app de baan voor het komende halve uur en kun je doorspelen. Dit in verband met mogelijke controle door handhaving.

 • Looproutes. 

Op het terrein zijn looproutes aangegeven: banen 1 en 3 via de zijkant (lage hek) en banen 2 en 4 via de kopse kant (hoge hek). Volg deze looproutes en houd afstand van elkaar. Neem alle spullen mee de baan op, zodat je niet onnodig hoeft te lopen.

 • Hygiëne-maatregelen (naast de algemeen geldende).

·         Desinfecteer je handen voor het betreden van de baan.

·         Het scorebord alsook het afhangbord mogen niet gebruikt worden.

·         Bij het verlaten van de baan desinfecteer je weer je handen.

·         Ga vooraf thuis naar de wc, zodat je geen gebruik hoeft te maken van het toilet in het clubgebouw.

 • Verlaat het terrein meteen na afloop van het spelen en blijf niet hangen voor een gezellig praatje!!!!!!!
 • Kantine en terras blijven gesloten.
 • Het corona-aanspreekpunt van de vereniging is Truus Crijns (0633767292)
 • Mocht er handhaving komen, bel Truus indien nodig.

Tot slot. De KNLTB-pas van het afgelopen jaar is nog steeds geldig en kan dus ook gebruikt worden om op het park te komen en om eventueel bij hoge nood(zaak) het toilet te bezoeken. De kleedruimtes mogen niet gebruikt worden en zijn dan ook gesloten.

De KNLTB heeft afgelopen jaar haar beleid m.b.t. passen gewijzigd; deze worden niet meer, zoals voorheen, jaarlijks vernieuwd.

Het bestuur LTC Gulpen